Contact us via Email, Telphone or visit us in China

 

Mail address:

Huain Promos, Kunshan, China

#10 Chang Fang, Mo Jia Cun , Wu Lian Lu Xi Dao Di,

Chengbei, Kunshan,

Jiangsu, China 215316

Map for Huain, 40  miles away from Shanghai

  1. (required)
  2. (valid email required)
  3. (required)
  4. (required)
  5. (required)
 

cforms contact form by delicious:days