Contact us via Email, Telphone or visit us in China

 

Mail address:

Huain Promos, Kunshan, China

#10 Chang Fang, Mo Jia Cun , Wu Lian Lu Xi Dao Di,

Chengbei, Kunshan,

Jiangsu, China 215316

Map for Huain, 40  miles away from Shanghai